В УУБА обговорили питання зародження та розвиток українського цивілізаційного простору

11 – 12 жовтня 2011 року з благословення Блаженнійшого Володимира, Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви в Ужгородській українській богословській академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатському університеті проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Зародження та розвиток українського цивілізаційного простору: проблеми національного державотворення, духовної та культурної самобутності українського народу», яка присвячена 1500-річчю виникнення української державності та 20-річю відродження державної незалежності України.

Cпіворганізаторами конференції виступили Ужгородська українська богословська академія імені святих Кирила і Мефодія Української Православної Церкви, Кошицько-Михаловська єпархія Православної Церкви Чеських земель та Словаччини, Ландгадська Митрополія Елладської Православної Церкви (Греція), Карпатський університет, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпатська обласна державна адміністрація, Спілка ректорів вищих навчальних закладів України, Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності, Закарпатський осередок Наукового товариства імені Тараса Шевченка.

Участьу конференції взяли науковці з України, Російської Федерації, Греції, Словаччини, Угорщини, Польщі, Грузії та Сполучених Штатів Америки, що представляли Українську Православну Церкву, Російську Православну Церкву, Російську Православну Церкву за кордоном, Православну Церкву Чеських земель і Словаччини, Польську Православну Церкву, Елладську Православну Церкву (Греція), Грузинську Православну Церкву; 31 вищий навчальний заклад (духовні та світські), з них: 8 академій, 18 університетів, 3 духовні семінарії та 2 інститути.

Загалом участь у науково-практичній конференції взяли 105 учасників (очно та заочно), з них 23 студенти. З доповідями на пленарному засіданні виступили 8 доповідачів, а на секційних засіданнях – 69 доповідачів. За результатами роботи науково-практичної конференції ухвалено резолюцію.

Пленарне засідання, після молитви та звучання державного гімну України, розпочалося із зачитання привітання до організаторів та учасників конференції Блаженнійшого Володимира, Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви (яке виголосив Преосвященнійший Іларій, епископ Макарівський, вікарій Київської Митрополії, голова Синодального відділу з проблем біоетики та етичних питань УПЦ).

Зі вступним словом до учасників конференції звернувся ректор Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету, Уповноважений Української Православної Церкви з питань вищої освіти і науки, доктор богословських наук, доктор юридичних наук, професор, архімандрит Віктор (Бедь). Відтак учасники пленарного засідання перейшли до заслуховування наукових доповідей.

На пленарному засіданні було виголошено доповіді:

«Історичні витоки української державності: погляд крізь тисячоліття» – архімандрит Віктор (Бедь Віктор Васильович), доктор богословських наук, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державного та канонічного права, ректор Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород) ;

«Релігійно-естетичний фактор вибору Православ’я Київською Руссю як основи державотворення» – єпископ Макарівський Іларій (Шишковський Едуард Степанович), вікарій Київської Митрополії, голова Синодального відділу з проблем біоетики та етичних питань;

«Історичні та геополітичні аспекти формування української державності у контексті цивілізаційного виміру» – Артьомова Майя Георгіївна, доктор філософії у галузі освіти, професор кафедри філософії та гуманітарних наук, перший проректор Карпатського університету (м. Ужгород), директор НДІ богослов’я, філософії та аналітики Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород) ;

«Фактори та напрями політичної глобалізації» – Алєксеєнко Ірина Вікторівна, доктор політичних наук, професор, декан соціально-гуманітарного факультету Бердянського державного педагогічного університету;

«Суперечності державотворення в Україні у 1991 – 2011 рр.: методи їх зняття» – Мартиненко Володимир Федорович, доктор наук з державного управління, професор кафедри управління суспільним розвитком Національної академії державного управління при Президенті України (м. Київ) ;

«Український шлях через пустелю: до питання консолідації громадянського суспільства» – Сагач Галина Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії і методики виховної роботи Херсонської академії неперервної освіти, академік АН ВШ України, Міжнародної педагогічної академії, Міжнародної академії акмеологічних наук;

«Еволюція українського державотворення: історико-політологічний аналіз» – Токар Маріан Юрійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри політології Ужгородського національного університету, старший науковий співробітник НДІ політичної регіоналістики Ужгородського національного університету;

«Походження та розвиток української державності: історичний та політико-ідеологічний аспекти» – Гайданка Євгеній Іванович, старший викладач кафедри філософії та гуманітарних наук, проректор з наукової та методичної роботи Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород).

Після завершення пленарних виступів, учасники конференції продовжили свою роботу в секційних засіданнях за напрямами:

СЕКЦІЯ 1. Духовно-релігійні засади розвитку Української православної цивілізації: Минуле та сучасність (керівник секції: архімандрит Арсеній (Бочкарь Андрій Олександрович), доктор богослов’я, доцент, УУБАКаУ). Під час роботи секції було заслухано наукові доповіді:

«Святий Апостол Андрій Первозваний як засновник Православної Церкви в Україні» – архімандрит Арсеній (Бочкарь Андрій Олександрович), доктор богослов’я, доцент, завідувач кафедри історії Церкви і держави, проректор з богословської науково-дослідної роботи Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Моральне богослов’я і біоетика» – архімандрит Василій (Садварій Василь Васильович), доктор богослов’я, професор, завідувач кафедри практичного богослов’я, церковного мистецтва та співу, проректор з міжнародних церковно-богословських відносин Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Православне вченя про кордони Церкви» – архімандрит Іоанн (Маграмм), докторант Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія, настоятель храму і скита Воскресіння Христового РПЦЗ (США, м. Мінеаполіс);

«Історіософський аспект релігійно-філософської думки України середини ХІХ ст. (на прикладі Інокентія Херсонського)» – Баханов Андрій Костянтинович, кандидат філософських наук, старший викладач Бердянського державного педагогічного університету;

«Понятие о причастности Богу в пневматологической антропологии святого Григория Паламы и Фомы Аквинского» – Булико Іван Петрович, кандидат богослов’я, викладач Санкт-Петербурзького Православного інституту релігієзнавства та церковних мистецтв;

«Моногенез людського роду. Преадамізм і полігенізм» – Довжанин Іван, студент IV курсу богословсько-філософського факультету Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Розвиток догматичної науки на теренах України з XVII по XXI ст.» – Ієромонах Ігор (Богдан Ігор Володимирович), магістр богослов’я, старший викладач кафедри бібліїстики та теоретичного богослов’я, помічник ректора з духовно-національно-патріотичного виховання та інспекторської служби Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Роль Православної Церкви в організації опіки над дітьми-сиротами в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.» – Кравченко Олена Валентинівна, кандидат історичних наук, доцент, Українська державна академія залізничного транспорту (м. Харків);

«Релігія як феномен формування національної самосвідомості» – Лебедько Ігор, студент VI курсу богословсько-філософського факультету Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Історичний досвід Християнства на території сучасної України в І тисячолітті від Різдва Христового» – Орловський Віктор, студент ІІІ курсу богословсько-філософського факультету Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Витоки української духовної музичної культури: наспіви Києво-Печерської Лаври» – протодиякон Федір Копинець, доктор мистецтвознавства, доцент кафедри практичного богослов’я, церковного мистецтва та співу Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Особливості здійснення православного богослужіння на Закарпатті» – протоієрей Євгеній Шелевій, магістр богослов’я, старший викладач кафедри практичного богослов’я, церковного мистецтва та співу Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Вплив Ужгородської унії на суспільно-політичний розвиток та церковно-релігійне життя на закарпатських землях» – протоієрей Ігор Ковальчук, магістр богослов’я, старший викладач кафедри історії Церкви і держави, керівник прес-служби Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Жизнь и пастырская деятельность Святителя и Чудотворца Иоанна (Максимовича) Шанхайского и Сан-Францисского» – протоієрей Іоанн Волощук, докторант УУБА, клірик храму святителя Іоанна Шанхайського і Сан Франциського РПЦЗ (США, м. Сан-Франциско);

«Десятинна церква як перший храм української православної цивілізації» – протоієрей Петро Грига, доктор богослов’я, доцент кафедри практичного богослов’я, церковного мистецтва та співу Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Духовний вплив Української Православної Церкви на розвиток та встановлення української державності в сучасних умовах» – протоієрей Сергій Микуланинець, доктор богослов’я, старший викладач кафедри історії Церкви і держави Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Розвиток Православної церкви в Україні у контексті візантійської політики XIV ст.» – Ткачова Юлія Олександрівна, студентка Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

«Культурно-мистецьке життя “Срібної землі” упродовж другої половини ХХ – початку ХХІ ст.» – Товтин Надія Іванівна, магістр педагогічної освіти, доцент кафедри практичного богослов’я, церковного мистецтва та співу Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Православна педагогіка та її вплив на духовно-моральне становлення особистості» – Урста Сергій Васильович, доктор богослов’я, доцент, завідувач кафедри бібліїстики та теоретичного богослов’я, проректор з навчальної та виховної роботи (інспектор) Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Виникнення християнства на Закарпатті та його подальший розвиток» – Шутко Федір Олексійович, доктор богослов’я, доцент кафедри бібліїстики та теоретичного богослов’я, проректор з адміністративної роботи – керуючий справами Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Деякі аспекти богослужбових церковних традицій в Перемисько-Новосанчівській єпархії» – Яра Маріанна, Перемисько-Новосанчівська Єпархія, аспірантка Християнської Теологічної Академії (Польська Республіка, м. Варшава);

СЕКЦІЯ 2. Проблеми вітчизняного державного будівництва та націотворення: історичний, політичний та правовий аспекти (керівник секції: Гайданка Євгеній Іванович, магістр політології, УУБАКаУ). Під час роботи секції було заслухано наступні наукові доповіді:

«Сучасний соціально-політичний маркетинг: національні особливості» – Агарков Олег Анатолійович, кандидат соціологічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи Запорізького національного технічного університету;

«Інфосфера як новий соціальний концепт міжкультурної комунікації в умовах сучасного державотворення» – Аксьонова Віра Ігорівна, викладач кафедри іноземних мов Державної льотної академії України (м. Кіровоград);

«Моделі становлення та розвитку середнього класу: цивілізаційні аспекти» – Александрова Олена Станіславівна, доктор філософських наук, професор кафедри філософії Запорізького національного університету;

«Проблема форми державного правління Гетьманату П. Скоропадського» – Божко Олексій Олексійович, магістр історії, Криворізький державний педагогічний університет, Київська духовна семінарія;

«Становлення національного державотворення як європейський вибір України» – Воронкова Валентина Григорівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій Запорізької державної інженерної академії;

«Вплив засобів масової інформації на державотворення сучасного українського суспільства» – Гармаш Наталя Сергіївна, кандидат політичних наук, старший викладач Бердянського державного педагогічного університету;

«Середній клас в сучасному українському суспільстві» – Горпинич Ольга Валеріївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології і соціального управління Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України (м. Київ);

«Міжрегіональне співробітництво, як елемент євроінтеграції в світі, що глобалізується» – Жолоб Ігор Валерійович, аспірант, Бердянський державний педагогічний університет;

«Проблеми корпоративного управління в Україні. Шляхи вирішення проблеми та нововведення у вітчизняному законодавстві» – Лугош Віталій Володимирович, викладач кафедри державного та канонічного права Карпатського університету (м. Ужгород);

«Соціальна безпека України: глобалізаційні виклики сучасної доби» – Марутян Рена Рубенівна, кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри національної безпеки Національної академії державного управління при Президенті України (м. Київ);

«Головні чинники державної єдності Київської Русі кінця ІХ – першої третини ХІІ ст.» – Мателешко Юрій Павлович, кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та гуманітарних наук Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Особливості регулювання проблеми політичного русинства на Закарпатті» – Мелеганич Ганна Ігорівна, аспірант кафедри політології Ужгородського національного університету;

«Приватна орендна промисловість Харкова в роки НЕПу» – Онацький Максим Юрійович, аспірант, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

«Проблеми співвідношення правового режиму земельних ділянок та іншого нерухомого майна, при державній реєстрації прав на землю» – Піфко Олександр Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Карпатського університету (м. Ужгород);

«Формування механізмів зворотних зв’язків у системі державотворення» – Попов Сергій Миколайович, доктор філософії (Ph.d.), кандидат технічних наук, професор Запорізького національного технічного університету;

«Конституційні основи державного будівництва і місцевого самоврядування» – Попович Мирослава, студентка ІІІ курсу юридичного факультету Карпатського університету (м. Ужгород);

«Специфика демократического транзита Украины в период становления государственной независимости» – Прохоров Александр Михайлович, студент Тульського державного університету (Російська Федерація, м. Тула) ;

«Розвиток правової системи України в період становлення незалежності (1991 – 2011 рр.)» – Рущак Іван Володимирович, старший викладач кафедри матеріального та процесуального права Карпатського університету (м. Ужгород);

«Правові аспекти антикризового державного управління» – Сапа Наталія Вікторівна, аспірантка кафедри менеджменту організацій Запорізької державної інженерної академії;

«Формування національної ідеї українською творчою інтелігенцією» – Стряпко Антоніна Дмитрівна, аспірантка кафедри політології Ужгородського національного університету;

«Роль держави у забезпеченні єдності українського суспільства: ідеологічний аспект» – Стряпко Іван Олександрович, кандидат історичних наук, викладач кафедри політології Ужгородського національного університету;

«Взаємовідносини місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування» – Фрінцко Юрій Васильович, викладач кафедри теорії та історії держави і права Карпатського університету;

«Політичні аспекти впровадження механізмів соціально-орієнтованого державного управління» – Фурсін Олександр Олександрович, асистент кафедри менеджменту організацій Запорізької державної інженерної академії;

«Ідея національного державотворення в творчості Миколи Сціборського» – Халамендик Вікторія Борисівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та гуманітарних наук Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Трансформація вітчизняного конституційно-правового статусу інституту президентства» – Харченко Оксана Валеріївна, кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії та соціології Бердянського державного педагогічного університету;

«Державне будівництво, місцеве самоврядування і право» – Черничко Стелла, студентка ІІІ курсу юридичного факультету Карпатського університету (м. Ужгород);

«Поняття державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні» – Ярема Тетяна, студентка V курсу юридичного факультету Карпатського університету (м. Ужгород).

СЕКЦІЯ 3. Морально-філософські та культурні основи формування національної самосвідомості українського народу (керівник секції: Шимко Олена Володимирівна, доктор філософії, професор, УУБА – КаУ). Під час роботи секції було заслухано такі наукові доповіді:

«Національна та європейська ідентичність громадян України в цивілізаційному контексті» – Воропаєва Тетяна Сергіївна, кандидат психологічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, старший науковий співробітник Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

«Вплив науково-педагогічної діяльності Івана Верхратського на формування та розвиток національної самосвідомості українців Галичини в другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст.» – Городецька Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри методики викладання навчальних предметів та гуманітарної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти;

«Ієрархія цінностей в історіософській концепції В.Липинського» – Козачинська Вікторія Валеріївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Міжрегіональної академії управління персоналом (м. Київ), доцент кафедри філософії Національного університету фізичного виховання і спорту України (м. Київ);

«Моделювання державної політики щодо релігійних інституцій» – Ліпич Іван Іванович, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії та соціології Бердянського державного педагогічного університету,

Маринець Надія Василівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та гуманітарних наук Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Ефективність життєздійснення особистості: від життєвого потенціалу до життєвого успіху» – Силадій Іван Михайлович, старший викладач кафедри менеджменту Карпатського інституту підприємництва ВМУРОЛ «Україна» (м. Хуст) ;

«Морально-філософські та культурні основи формування національної самосвідомості молоді» – Мельник Вікторія Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ);

«Світоглядно-релігійний портрет протоієрея Волині Андрія Хойнацького (кінець ХІХ – початок ХХ століття)» – Мороз Олена Василівна, аспірант, Житомирський державний університет імені Івана Франка;

«Роль Української Греко-Католицької Церкви у формуванні національної свідомості українців» – Применко Олеся Богданівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Міжрегіональної академії управління персоналом (м. Київ);

«Особливості викладання української мови в гімназіях Закарпаття у першій половині ХХ ст.» – Сіка Валерія Василівна, викладач кафедри класичних та сучасних літературних мов Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Становлення цінностей етнокультури в українському цивілізаційному контексті буття» – Сколовська Олена Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедрою соціально-гуманітарних наук Державної льотної академії України (м. Кіровоград), Сколовський Ігор Зіновійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії Кіровоградського національного технічного університету;

«Націєтворча проблематика “Історії Русів” в оцінці вчених діаспори» –Хававчак Олег Анатолійович, викладач кафедри української літератури Ужгородського національного університету;

«Концепція „кордоцентричного персоналізму”, роль українського народу в контексті кризи сучасної культури Олександра Кульчицького» – Шикула Юрій Михайлович, старший викладач кафедри філософії та гуманітарних наук Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Друковані граматики української мови в підросійській Україні ХІХ – початок ХХ ст.» – Яворська Інна Федорівна, викладач кафедри класичних та сучасних літературних мов Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород) ;

«Відтворення біблеїзмів у перекладі на українську мову» – Якименко Олена Сергіївна, старший викладач кафедри класичних та сучасних літературних мов Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Релігійне життя незалежної України як умова духовного розкріпачення та національного відродження» – Яртим (Лозинець) Наталія Василівна, викладач кафедри філософії та гуманітарних наук Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Особливості рецепції західноєвропейського Відродження на українському ґрунті» – Артамонов Олександр Олександрович, студент, Бердянський державний педагогічний університет.

СЕКЦІЯ 4. Трансформація системи економічних відносин України у пострадянську епоху (керівник секції: Мацола Василь Іванович, доктор філософії, професор, УУБА – КаУ). Під час роботи секції було заслухано такі наукові доповіді:

«Влив фінансової кризи на трансформацію економічної системи України» – Волчанський Олег Васильович, здобувач кафедри фінансів Ужгородського національного університету;

«Економічні процеси України та їх трансформація у пострадянську епоху» – Дроздовська Юлія, студентка IV курсу фінансово-економічного факультету Карпатського університету (м. Ужгород);

«Україна в постіндустріальному світі: економічні реалії та перспективи» – Заболотна Людмила, студентка IV курсу фінансово-економічного факультету Карпатського університету (м. Ужгород);

«Причини виникнення іпотечної кризи в США» – Ковач Євгенія Василівна, аспірант кафедри політології Бердянського державного педагогічного університету;

«Економіка України на шляху постіндустріальної трансформації» – Ковтан Роберт, студент IV курсу фінансово-економічного факультету Карпатського університету (м. Ужгород);

«Економічні відносини та особливості антикризового управління в Україні за трансформаційних умов» – Лугош Лариса Миколаївна, магістр фінансів, старший викладач кафедри фінансів та кредиту Карпатського університету (м. Ужгород);

«Аналіз вартості капіталу підприємства в ринкових умовах господарювання» – Петришинець Людмила Василівна, викладач Закарпатської філії Київського славістичного університету (м. Ужгород);

«Актуальные вопросы украино-грузинских внешнеэкономических отношений» – Чіхладзе Микола Важаєвич, доктор економічних наук, доктор теології, професор Кутаїського університету, член-кореспондент Інженерної Академії Грузії (Республіка Грузія).

СЕКЦІЯ 5. Євроінтеграційні процеси та інноваційні технології у розвитку вітчизняної вищої освіти та психолого-педагогічної професійної діяльності (керівник секції: Балега Катерина Юріївна, магістр психології, УУБА – КаУ). Під час роботи секції було заслухано такі наукові доповіді:

«Психологічна специфіка вивчення проявів психічних станів у людей з розумовою відсталістю (на прикладі проходження практики студентами психологами в СЦРІ «Парасолька»)» – Балега Катерина Юріївна, магістр психології, старший викладач кафедри загальної психології Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Формування виховних ідеалів молоді засобами періодичних видань Закарпаття (п.п. ХХ ст.) » – Ваколя Зоряна Михайлівна, провідний спеціаліст кафедри педагогіки факультету суспільних наук Ужгородського національного університеу;

«Техніка як невідрефлектований фактор у формуванні духовної культури і її значення у розвитку сучасної педагогічної психології» – Вініченко Богдан Олександрович, студент філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;

«Інклюзивна освіта в контексті реалій сьогодення» – Бабинець Любов, студентка VI курсу психологічного факультету Карпатського університету (м. Ужгород) ;

«Проблеми вивчення психології студентами вищих навчальних закладів» – Дзямулич Яна, студентка VI курсу психологічного факультету Карпатського університету (м. Ужгород);

«Інноваційні методи навчання» – Дуб Марина Іванівна, магістр фізико-математичних наук, викладач кафедри інформаційних технологій та аналітики Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Креативна освіта як передумова підготовки майбутнього фахівця» – Дяченко Оксана Дмитрівна, викладач українсько-російського інституту (філіал Московського державного відкритого університету) (м. Чернігів);

«Двопорогові нейронні елементи та їх властивості» – Коцовськнй Владислав Миронович, старший викладач кафедри інформаційних технологій та аналітики Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Цінності сучасної молодої людини: американський та український погляд» – Кузнєцова Оксана Олегівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;

«Концептуальні засади формування дистанційного навчально-консультаційного центру для осіб з особливими потребами» – Кут Василь Іванович, магістр фізико-математичних наук, старший викладач кафедри інформаційних технологій та аналітики Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Роль психологічної служби ВНЗ в адаптації студентів до навчального процесу та подальшій психологічній допомозі в особистісних питаннях» – Міщенюк Наталя Михайлівна, магістр психології, старший викладач кафедри практичної психології та педагогіки Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Розвиток соціальної компетентності як форма зменшення агресивності неповнолітніх злочинців» – Орос Олександра Богданівна, магістр психології, викладач кафедри загальної та соціальної психології Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Експеримент як провідний метод дослідження в експериментальній педагогіці, педології та рефлексології в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст.» – Панасенко Елліна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;

«Прояв старшокласниками національної самосвідомості у процесі спілкування» – Рищак Наталія Іванівна, аспірант, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (м. Одеса);

«Гендерна детермінація вибору студентами стратегії поведінки у конфлікті» – Сабов Світлана, студентка IV курсу психологічного факультету Карпатського університету (м. Ужгород);

«Педагогічні засади запобігання конфліктів у навчально-виховному середовищі вищого навчального закладу» – Устименко Олексій, студент II курсу психологічного факультету Карпатського університету (м. Ужгород) ;

«Роль християнської моралі у формуванні світогляду дитини в сучасному українському суспільстві» – Фляк Марія Михайлівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

«Новітні психотехніки в психодіагностичній та психокорекційній роботі з сім’єю» – Фреган Алла Володимирівна, магістр психології, старший викладач кафедри практичної психології та педагогіки Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Концепція розвитку психологічної служби в системі освіти України» – Хоркава Світлана Іванівна, магістр психології, старший викладач кафедри практичної психології та педагогіки Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Сучасні методи дослідження клітин крові» – Хропін Георгій Юрійович, кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри інформаційно-управляючих систем та технологій Закарпатського державного університету;

«Експресія індукованих генів та їх вплив на тривалість життя живих організмів» – Шевчук Роман Михайлович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри практичної психології та педагогіки Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету (м. Ужгород);

«Умови створення й діяльності педагогічних товариств міжвоєнного Закарпаття: загальна характеристика» – Шикітка Галина Миколаївна, лаборант кафедри педагогіки факультету суспільних наук Ужгородського національного університету.

Після завершення роботи тематичних секцій, що працювали впродовж 11 – 12 листопада, 12 листопада в Свято-Миколаївському актовому залі Духовно-навчально-наукового комплексу «Ужгородська українська богословська академія імені святих Кирила і Мефодія – Карпатський університет» було проведено підсумкове засідання круглого столу на тему «Розвиток Української держави та суспільства на сучасному етапі в контексті історико-політичної, духовної та культурної цивілізаційної спадщини українського народу» та ухвалено резолюцію конференції. Відтак для іногородніх учасників конференції було проведено екскурсію історичною частиною міста Ужгорода повідомляє прес-служба УУБАКаУ.

З доповідями учасників конференції можна ознайомитися на Інформаційно-науковому порталі «Науковий вісник» http://www.teologia.org.ua/.

А згодом, після друку, в тематичному збірнику конференції.

One comment on “В УУБА обговорили питання зародження та розвиток українського цивілізаційного простору

  1. […] Источник Rate this: Печатьпо электронной почтеВКонтактеFacebookTwitterLike this:НравитсяБудьте первым, кому понравился этот . […]

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s