Аввакумов Юрій. Витоки унійного богослов’я: Проблема церковної єдності в обрядових дискусіях між Римом і Константинополем в ХІ-ХІІІ століттях / авторизовиний переклад з німецької Олега Конкевича, за редакцією Уляни Головач. – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2011. – XVI, 448 с. + 12 с. кольор. іл.

Книжка присвячена історії літургійно-обрядових суперечок між Римом і Коннстантинополем в ХІ-ХІІІ століттях. На основі детального дослідження численних латинських та візантійських джерел автор розкриває взаємозалежність між обрядом і християнською єдністю, між літургійним богослов’ям та еклезіологією. Обряд спровокував глибокі еклезіологічні роздуми в середньовічному богослов’ї. Церковні діячі, богослови та каноністи, що дискутували про літургійні питання, спромоглися знайти формулу, яка лягля в основу церковних уній – середньовічних та ранньомодерних спроб зцілити конфлікт між Сходом і Заходом. Форма una fide – diverso ritu (“в єдиній вірі – розмаїття обрядів”), що з’явилась у ХІІ столітті, стала наріжним каменем у богословському фундаменті, на якому виник і донині існує феномен унійних Церков. Унійне богослов’я було однією з найраніших спроб християнської думки запропонувати модель церковної єдності, в якій еклезіальна реальність перетворюється з уніформної та монолітної структури в багатокультурну спільноту помісних Церков sui juris. Матеріали дослідження свідчать, що особливо вагомий внесок у формування унійного богослов’я зробили богослови-схоласти: унійна ідея – це, по суті, плід схоластичного рацоналізму з його прагненням до гармонізації суперечностей та відкритістю до плюралізму способів мислення обрядів і культур.

Читати далі

Домановский А.Н. Налоговая реформа» 767 г. Константина V Копронима (741-775) в контексте государственного регулирования продовольственного снабжения столицы

Домановский А.Н. Налоговая реформа» 767 г. Константина V Копронима (741-775) в контексте государственного регулирования продовольственного снабжения столицы / А.Н. Домановский // Из истории и культуры средних веков и раннего нового времени. – СПб.: Алетейя, 2007. – С. 26-40.

Читати далі

Пуховець Д.С. Внутрішньополітична діяльність Константина Великого (306-337 рр.)

11 жовтня 2010 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.001.01 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349 відбувся захист дисертації Пуховця Дмитра Сергійовича “Внутрішньополітична діяльність Константина Великого (306-337 рр.)”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами) і списком наукових праць автора за темою дисертації.

Ви також маєте змогу завантажити автореферат дисертації.

Читати далі

Домановский А.Н. К легенде о появлении шелководства в Византии и о византийско-персидском торговом соперничестве

Домановский А.Н. К легенде о появлении шелководства в Византии и о византийско-персидском торговом соперничестве / А.Н. Домановский // Ломоносов-2005. Сборник трудов международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Т. 1. – М.: МГУ, 2005. – С. 294-297.

Читати далі

Домановский А.Н. К вопросу о существовании аналогов константинопольского эпарха города в провинциальных городах империи (VIII–IX вв.)

Домановский А.Н. К вопросу о существовании аналогов константинопольского эпарха города в провинциальных городах империи (VIII–IX вв.) / А.Н. Домановский // Боспорские чтения. – Вып. 7. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Oikos. Сборник материалов конференции. – Керчь: БФ «Деметра», 2006. – С. 92-97.

Читати далі

Лиман С.И., Сорочан С.Б. Деятельность императора Юстиниана І в оценках исследователей украинских земель Российской империи (1804-1885 гг.)

Лиман С.И., Сорочан С.Б. Деятельность императора Юстиниана І в оценках исследователей украинских земель Российской империи (1804-1885 гг.) / С.И. Лиман, С.Б. Сорочан // Власть, общество и церковь в Византии: Сборник научных статей / Отв. ред. С. Н. Малахов, сост. Н. Д. Барабанов, С. Н. Малахов. – Армавир, 2007. – С. 239-257.

Читати далі

Домановский А.Н. О «торгово-ремесленном департаменте» секрета эпарха города Константинополя в середине VII – IX вв.

Домановский А.Н. О «торгово-ремесленном департаменте» секрета эпарха города Константинополя в середине VII – IX вв. / А.Н. Домановский // Власть, общество и церковь в Византии: Сборник научных статей / Отв. ред. С. Н. Малахов, сост. Н. Д. Барабанов, С. Н. Малахов. – Армавир, 2007. – С. 60-73.

Читати далі