V Міжнародна наукова школа-семінар «Історія торгівлі, податків та мита» (27-28.10.2011, deadline 10.09.2011)

27-28 жовтня 2011 року в Академії митної служби України (м. Дніпропетровськ) відбудеться V міжнародна школа-семінар “Історія торгівлі, податків і мита”, яка проводитиметься спільно з Інститутом історії України Національної Академії Наук України.

УМОВИ УЧАСТІ У ШКОЛІ-СЕМІНАРІ:

До участі у школі-семінарі запрошуються викладачі вищих навчальних закладів, співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, представники митних органів.

Для участі у школі-семінарі необхідно до 10 вересня 2011 р. подати до оргкомітету: заявку на участь у школі-семінарі (додаток 1) та тези обсягом до 2-х сторінок (Microsoft Word. Поля з усіх сторін – 20 мм. Шрифт Times New Roman 14 з інтервалом 1,5, без посилань).

Заявка і тези направляються на електронну адресу оргкомітету naukvid@ukr.net. окремими файлами. Назва файлу заявки – прізвище та ініціал імені учасника і слово “заявка” латинськими літерами (наприклад: IvanenkoM. Zayavka.doc). Назва файлу тез – прізвище та ініціал імені учасника і слово “тези” латинськими літерами (наприклад: IvanenkoM. Tezy.doc).

Сплата організаційного внеску здійснюється під час реєстрації учасників.

Робочі мови школи-семінару: українська, російська, англійська, польська.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 2/4, Академія митної служби України, оргкомітет школи-семінару.

Реєстрація учасників перед початком  школи-семінару відбуватиметься за адресою:
вул. Дзержинського, 2/4, корп. № 1 АМСУ.

Інформацію можна отримати на сайті Академії amsu.dp.ua, а також у:
Єрьоменко Марина Валентинівна – з питань прийняття заявок від учасників, + 38 (056) 744-50-24;
Дячок Олег Олександрович – з питань розгляду та друку тез, + 38 (056) 370-18-54;
Краснова Лариса Володимирівна – з питань проїзду до Академії та забезпечення житлом, + 38 (0562) 47-18-32

О Р Г К О М І Т Е Т

V міжнародної наукової школи-семінару
“Історія торгівлі, податків та мита”

(Дніпропетровськ, Академія митної служби України, жовтень 2011 р.)

    Головуючі:
д.т.н., проф. Сорока Л.С., ректор Академії митної служби України;
д.і.н, академік НАН України Смолій В.А., директор Інституту історії України НАН України

    Заступники головуючого:
к.і.н., доц. Дячок О.О., доцент кафедри теорії та історії держави і права АМСУ;
к.і.н. Блануца А.В., старший науковий співробітник відділу історії України середніх віків та раннього нового часу Інституту історії України НАН України;
–    к.і.н., доц. Колесников К.М., завідувач кафедри теорії та історії держави і права АМСУ

    Члени оргкомітету:
–    д.е.н, проф. Петруня Ю.Є., перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційної діяльності АМСУ;
–    д.і.н., проф. Ченцов В.В., професор кафедри державної служби та митної справи АМСУ;
–    к.і.н., доц. Морозов О.В., доцент кафедри теорії та історії держави і права АМСУ;
к.і.н., доц. Архірейський Д.В., доцент кафедри філософії та соціально-політичних дисциплін АМСУ.

Учасники, які бажають опублікувати статтю в науковому збірнику “Історія торгівлі, податків та мита”, можуть подати текст до редакції  під час роботи школи-семінару або надіслати на електронну адресу: redactor@amsu.dp.ua.

Редакційна колегія залишає за собою право на відмову в публікації статей, які за своїм науковим рівнем, оформленням та тематикою не відповідають встановленим вимогам і науковому напрямку збірника.
Автори самостійно викуповують примірники збірника (вартість одного примірника становить 51 грн. 80 коп.).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

1. Приймаються роботи, написані українською, російською, англійською, польською мовами, обсягом 0,5–1 авт. арк.
2. Рукопис статті повинен мати такі елементи:
–    прізвище, ім’я та по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посада;
–    назва статті;
–    УДК;
–    анотація українською, російською, англійською мовами (3–5 рядків);
–    прізвище, ініціали автора, назва статті англійською мовою;
–    ключові слова (4 – 5 слів) українською, російською, англійською мовами;
–    основний текст статті.
3. Основний текст статті складається з таких структурних елементів:
Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття).
Постановка завдання (формулювання цілей статті).
Результати дослідження (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).
Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
4. Посилання автоматичні підрядкові наскрізні. Література оформлюється відповідно до державних стандартів бібліографії.

Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word. Поля з усіх сторін – 20 мм. Шрифт Times New Roman 14 з інтервалом 1,5. Посилання – шрифт Times New Roman 12 з інтервалом 1.

ОРІЄНТОВНИЙ ПОРЯДОК РОБОТИ ШКОЛИ-СЕМІНАРУ

27 ЖОВТНЯ, четвер

8.00 – 9.50    реєстрація учасників
10.00 – 10.30     відкриття школи-семінару
10.30 – 10.45    перерва
10.45 – 12.45    виголошення та
обговорення доповідей
12.45 – 13.30    обідня перерва
13.30 – 15.00    виголошення та обговорення доповідей
15.00 – 15.15    перерва
15.15 – 17.15    виголошення та обговорення доповідей

28 ЖОВТНЯ, п’ятниця

9.00 – 10.30    виголошення та обговорення доповідей
10.30 – 10.45    перерва
10.45 – 12.45    виголошення та
обговорення доповідей
12.45 – 13.30    обідня перерва
13.30 – 15.30    виголошення та обговорення доповідей
15.30 – 15.45    перерва
15.45 – 16.15    підведення підсумків, закриття школи-семінару.

Додаток 1

“Історія торгівлі, податків та мита”

ЗАЯВКА
на участь у П’ятій  міжнародній науковій школі-семінарі

Прізвище_______________________________
Ім’я ___________________________________
По батькові_____________________________
Науковий ступінь________________________
Вчене звання____________________________
Посада  ________________________________
Організація (повна назва)_________________
Тема доповіді_______________________________
Технічні засоби, необхідні доповідачу _________
Пропозиція щодо участі:
1)    виступ у школі-семінарі;
2)    участь у ролі слухача.
Прошу замовити місце в готелі / гуртожитку
з ______________ 2011 р. по ______________2011 р.
Координати для контакту:
Тел.: _________________ Факс:____________________
e-mail ____________________________________

Запрошення на ім’я керівника організації потрібно вислати за адресою (вказати ПІБ керівника та його посаду):
________________________________________

URL: http://amsu.dp.ua/ukr/file/105/

Advertisements

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s